15.o2.2o11
 
Školenie firmou RIGIPS získanie certifikátu a nových skúseností so sadrokartónom a sadrovými omietkami ...
   
  25.o3.2o1o
 
Školenie firmou HELIOS Slovakia s.r.o. ziskanie certifikátu a nových skúseností zo zateplovania ...
   
  15.03.2oo7
 
Školenie firmou Caparol v PD. + získanie certifikátu a ďalšie skúseností z touto značkou..
   
  17.03.2oo6
 
Školenie firmou WEBER – TERRANOVA v B.B. + získanie certifikátu a ďalšie skúseností ..
   
  02.03.2oo6
 
Školenie firmou BAUMIT ohľadom nového zatepľovacieho systému 2oo6 + získanie osvedčenia firmy BAUMIT o zaškolený.
   
 
 
   
  VÝPOČET ZATEPLENIA
  VIRTUÁLNA MAĽBA
   
 
o1.o1.2oo6
Komplet jadra
 
Po realizácií ...
Všetky referencie >>  
 
Untitled Document
     
 
  VÝPOČET
 
 
 
Tu si môžete predbežne vypočítať cenu zateplenia Vašej nehnuteľnosti.
Červenou farbou sú znázornené miesta pre danú položku.
 
Miesto určenia zakázky
Materiál
   
PLOCHA  
Vyplňte prosím:
Zateplená plocha (m2)*
Nezateplená plocha (m2)
   
Použitá farba
   
SOKEL  
Vyplňte prosím:
Zateplený sokel (m2)
Nezateplený sokel (m2)
   
ŠAMBRÁNY  
Vyplňte prosím:
Šambrány (bežný meter)
   
VIKIERE  
Vyplňte prosím:
Vikiere (m2)
   
PODHĽAD  
Vyplňte prosím:
Podhľad (m2)
   
 
   
   
     
   
     
 
 
Vysvetlivky:
* Cena platí pri rovnej stene
** Cena je iba orientačná. Bližššie informácie KONTAKT
 
     
   
  ©2006 www.stavix.sk
Všetky práva vyhradené.
 
 
 
   
 

Z A D A R M O :

  Zameranie a cenová ponuka, dovoz materiálu, odvoz odpadu, lešenie
 
 
  Počet prístupov na stránku je 11587